Wynns Cooling System Stop Leak

Wynns Cooling System Stop Leak 1L

Varenummer: W45695
1L

Stopper små utætheder i radiator og kølesystem, med anti-korrosive egenskaber.

  • Stopper og forhindrer lækager i radiator, køle- og varmesystem. 
  • Stopper toppakningslækager. 
  • Vil ikke skade gummislanger, pakninger eller andre systemkomponenter. 
  • Er kompatibel med alle frostvæsker og kølevæsker, også med OAT-kølevæsker (organisk syreteknologi). 

Sådan bruges

  • Tilføj til kølesystemet
  • Tilføj 3 til 6 %: 0,3 til 0,6 liter produkt pr. 10 liter kølevæske
  • Brug efter behov

Hvis kølesystemet er meget tilsmudset, anbefales det først at rengøre med Wynn's Cooling System Flush. Tjek kølevæskeniveauet. Start motoren, bring den til driftstemperatur med alle varmeknapper i positionen HOT. Ryst dåsen godt og tilsæt 3 til 6 % (0,3 til 0,6 liter produkt pr. 10 liter kølevæske) til kølesystemet via kølerpåfyldningsdækslet eller via ekspansionsbeholderen i tilfælde af en helt lukket radiator med gennem- flow system. Luk systemet og lad motoren køre i ca. 5 til 10 min. indtil lækagen eller utæthederne er forseglet

Anbefalet til brug

Benzin & Hybridbenzin|Diesel & Hybriddiesel
Kølesystem
Til alle "vand"kølede systemer af benzin-, diesel- og LPG-motorer, når der konstateres mindre utætheder. Kan også bruges som forebyggende middel.