Eurol Battery Acid
Eurol Battery Acid
Eurol Battery Acid

Eurol Battery Acid

Varenummer: E301300
1 liter dunk
10 liter dunk

Til efterfyldning af alle typer batterier

Eurol batterisyre indeholder 37% svovlsyre og er velegnet til ethvert mærke af batterier. Brug altid demineraliseret vand til påfyldningsbatterier.

Blybatterier er fyldt med svovlsyre, densitet 1,28 kg / l.

Advarsler:

Dette produkt er ætsende / bidende

Tilsæt aldrig vand til syre (tilsæt altid syre til vandet).

Denne syre kan forårsage forbrændinger på huden og påvirker mange materialer I tilfælde af hudkontakt skal du straks skylles med rigeligt vand !

I tilfælde af øjenkontakt skylles straks med rigeligt vand og konsulteres en læge.

Spildt batterisyre skal skylles væk med rigeligt vand, alternativt neutraliseres med kaustisk soda.

Under opladning af et batteri dannes der eksplosiv brintgas. En lille gnist er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.

Placer batteriet i et godt ventileret område Undgå gnister og åben ild tæt på batteriet.