Wynns Cooling System Stop Leak

Wynns Cooling System Stop Leak 325ML

Varenummer: W45641
325ML

Stopper små utætheder i radiator og kølesystem, med anti-korrosive egenskaber.

  • Stopper og forhindrer lækager i radiator, køle- og varmesystem. 
  • Stopper toppakningslækager. 
  • Vil ikke skade gummislanger, pakninger eller andre systemkomponenter. 
  • Er kompatibel med alle frostvæsker og kølevæsker, også med OAT-kølevæsker (Organic Acid Technology). 

Sådan bruges

  • Tilføj til kølesystemet
  • Op til 12 liter kølevæske

Hvis kølesystemet er for meget tilsmudset, anbefales det at rengøre først med Wynn's Cooling System Flush. Tjek kølevæskeniveauet. Start motoren, bring den til driftstemperatur med alle varmeknapper i positionen HOT. Ryst flasken godt og hæld det samlede indhold i kølesystemet via kølerpåfyldningsdækslet eller via ekspansionsbeholderen i tilfælde af en helt lukket køler med gennemstrømningssystem. Luk systemet og lad motoren køre i ca. 10 min. indtil lækagen eller utæthederne er forseglet. Efterfyld om nødvendigt med kølevæske.

Anbefalet til brug

Benzin|Diesel
Benzin & Hybridbenzin|Diesel & Hybriddiesel
Til alle "vandkølede" systemer af benzin-, diesel- og LPG-motorer, når der konstateres mindre utætheder. Kan også bruges som forebyggende middel.